Compliance Engineering Nederland

Wat is Compliance Engineering?

Het Engelse woord "Compliance" laat zich moeilijk vertalen in het Nederlands. Nakoming, inwilliging, toestemming, meegaandheid, inschikkelijkheid en toegevendheid zijn pogingen van google translate. Het woord compliance wordt al veelvuldig gebruikt in de Nederlandse taal en vermoedelijk zal het uiteindelijk een ingeburgerd begrip worden. In de financiële wereld is dat al het geval. We mogen dan ook gerust spreken over een leenwoord.

In Wikipedia wordt het begrip als volgt uitgelegd:

" Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Het is soms ook de aanduiding van de afdeling of cel in een organisatie die de compliancefunctie vervult: het bijstaan van het bestuur bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met de geldende wet- en regelgeving.

De bakermat van compliance ligt in het Angelsaksische recht en heel specifiek in de Verenigde Staten van Amerika, waar in de jaren 30 van de 20e eeuw de noodzaak van vergaande regulering van onder andere de financiële sector werd ingezien. (bron: Wikipedia: zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Compliance)"

Compliance Engineering is het vakgebied met betrekking tot de wet- en regelgeving. Wij zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving rond Medische apparaten en Laboratorium toestellen. Wij kunnen u helpen via onze dienstverlening om uw product aan nationale of internationale regels te laten voldoen. Mochten wij niet zelf over de juiste kennis beschikken dan kunnen wij u via ons netwerk in contact brengen met de juiste specialisten.